MẦM NON CHUYÊN BIỆT BÌNH MINH ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG, Phường 9

Thông tin chi tiết

Địa chỉ hẻm 57 Đ. Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 096 898 88 56
Trang web
Vị trí chính xác 11.950.199, 1.084.682.005


Địa chỉ MẦM NON CHUYÊN BIỆT BÌNH MINH ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG ở đâu?

hẻm 57 Đ. Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của MẦM NON CHUYÊN BIỆT BÌNH MINH ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-18:30], Thứ Ba:[07:00-18:30], Thứ Tư:[07:00-18:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-18:30], Thứ Bảy:[08:00-16:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Tiểu Học Quán Trữ, Phường