Lưu Hương Quán

Thông tin chi tiết

Địa chỉ FG59+V88, QL1A, Hương An, Hương Trà, Thừa Thiên Huế 535530, Việt Nam
Số điện thoại 097 627 85 87
Trang web
Vị trí chính xác 16.459.671.099.999.900, 1.075.183.127


Địa chỉ Lưu Hương Quán ở đâu?

FG59+V88, QL1A, Hương An, Hương Trà, Thừa Thiên Huế 535530, Việt Nam

Giờ làm việc của Lưu Hương Quán như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  PHỞ QUỲNH, ấp Nhất Trí