Lò quay Thành Ký : vịt nướng lá mắc mật- gà nướng, Unnamed Road

Thông tin chi tiết

Địa chỉ XVW7+28W, Unnamed Road, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 704 71 11
Trang web
Vị trí chính xác 109.951.033, 1.068.633.157


Địa chỉ Lò quay Thành Ký : vịt nướng lá mắc mật- gà nướng ở đâu?

XVW7+28W, Unnamed Road, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Lò quay Thành Ký : vịt nướng lá mắc mật- gà nướng như thế nào?

Thứ Tư:[15:00-22:30], Thứ Năm:[15:00-22:30], Thứ Sáu:[15:00-22:30], Thứ Bảy:[15:00-22:30], Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[15:00-22:30], Thứ Ba:[15:00-22:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174dd3fc5905dd5:0x3fc4cc31c8c9978b

Xem thêm:  Phở Bún Thủy Điệp, Đạ Loan