Lò bánh mì Khánh, Thanh Binh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 61 QL13, Thanh Binh, Hớn Quản, Bình Phước, Việt Nam
Số điện thoại 096 471 87 15
Trang web
Vị trí chính xác 11.581.806, 1.066.137.619


Địa chỉ Lò bánh mì Khánh ở đâu?

61 QL13, Thanh Binh, Hớn Quản, Bình Phước, Việt Nam

Giờ làm việc của Lò bánh mì Khánh như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Bánh Kem Phương Thảo, Gò Dầu