Lò Bánh Mì Hồng Phúc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 84 Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3897 080
Trang web
Vị trí chính xác 16.477.239, 10.759.573.689.999.900


Địa chỉ Lò Bánh Mì Hồng Phúc ở đâu?

84 Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Lò Bánh Mì Hồng Phúc như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Baker's House, Phường 2