Lò Bánh Mì Đồng Thảo, Hoà Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 119 Nguyễn Duy Trinh, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 1266 581679
Trang web
Vị trí chính xác 159.943.385, 10.826.498.129.999.900


Địa chỉ Lò Bánh Mì Đồng Thảo ở đâu?

119 Nguyễn Duy Trinh, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Lò Bánh Mì Đồng Thảo như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:30], Thứ Ba:[06:00-21:30], Thứ Tư:[06:00-21:30], Thứ Năm:[06:00-21:30], Thứ Sáu:[06:00-21:30], Thứ Bảy:[06:00-21:30], Chủ Nhật:[06:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Bánh kem Cherry Bakery, Long Bình Tân