Like Backpacker Hostel, Chính Gián

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 22 Nguyễn Tri Phương, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3839 789
Trang web
Vị trí chính xác 160.641.444, 10.820.297.149.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ Phúc Ân, Phi Liêng