Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Trung Tâm Hành Chính Chính Trị Tỉnh, 198, Bạch Đằng, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3852 384
Trang web
Vị trí chính xác 10.492.956.699.999.900, 10.717.254.589.999.900


Xem thêm:  Trung tâm Hành chính Thành phố Đà Nẵng