Liên Đoàn Lao Động Huyện Phú Vang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ CPV7+4J2, Phú Đa, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0543 869 832
Trang web
Vị trí chính xác 16.442.772.599.999.900, 1.077.140.034


Địa chỉ Liên Đoàn Lao Động Huyện Phú Vang ở đâu?

CPV7+4J2, Phú Đa, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Liên Đoàn Lao Động Huyện Phú Vang như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hội Phản Ứng Nhanh Tỉnh Thừa Thiên Huế - PUN75