LeVain Bakery, Phước Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 54 Đặng Vũ Hỷ, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 596 44 78
Trang web
Vị trí chính xác 160.595.799, 1.082.399.013


Hình ảnh

Xem thêm:  Diep's bakery, Hoà Minh