Lẩu Dê Nhất Ly, Dư Hàng Kênh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 475 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3518 979
Trang web nhatly.com.vn
Vị trí chính xác 208.343.968, 10.668.142.189.999.900


Địa chỉ Lẩu Dê Nhất Ly ở đâu?

475 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Lẩu Dê Nhất Ly như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a81e4c84f2b:0x34ef78779dcc1b1a

Xem thêm:  Nhà Hàng Tiệc Cưới Nhân Tâm