Ký Túc Xá Trường Sa – Trường Dự bị đại học TP. HCM

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3835 8136
Trang web hcmpreu.edu.vn
Vị trí chính xác 107.596.514, 10.667.049.929.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Ký túc xá sinh viên TP Đà Nẵng, Hoà Khánh Nam