Ký Túc Xá Sinh Viên DMC 579

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 14 Doãn Uẩn, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3955 579
Trang web
Vị trí chính xác 160.347.754, 1.082.433.914


Xem thêm:  KTX Đại Học Ngân Hàng Tp Hồ Chí Minh