KOI Thé, Bến Nghé

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 108 Đ. Hồ Tùng Mậu, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3821 5586
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.772.971.199.999.900, 10.670.340.089.999.900


Địa chỉ KOI Thé ở đâu?

108 Đ. Hồ Tùng Mậu, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của KOI Thé như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Dè Cube Tea, Trung Dũng