Kohnan Aeon Mall Hải Phòng, Dư Hàng Kênh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RMJM+H2G, Võ Nguyên Giáp, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 8831 384
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 20.831.434.599.999.900, 1.066.825.745


Địa chỉ Kohnan Aeon Mall Hải Phòng ở đâu?

RMJM+H2G, Võ Nguyên Giáp, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Kohnan Aeon Mall Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a71bcf5eea6a9:0xc0913f8350a4f067

Xem thêm:  WinMart+, Hoà Cường Bắc