Kính Mắt Việt An, Hồ Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 345 P. Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 226 75 89
Trang web kinhmatvietan.com
Vị trí chính xác 208.499.177, 1.066.745.748


Địa chỉ Kính Mắt Việt An ở đâu?

345 P. Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Kính Mắt Việt An như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7bac3431f56b:0x95926b129159b6fa

Xem thêm:  Mắt Kính Nam Việt, p