King shisha, Tân Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ P6X2+4VX, ĐT725, Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0376 127 147
Trang web
Vị trí chính xác 117.478.609, 1.082.022.452


Địa chỉ King shisha ở đâu?

P6X2+4VX, ĐT725, Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của King shisha như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Bi A Snooker, Niệm Nghĩa