Kim Giao Villa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lộc Trì, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3874 456
Trang web
Vị trí chính xác 161.927.228, 107.853.279


Hình ảnh

Xem thêm:  Phong Lan Villa