Kichi Kichi, Tân Mai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1096 Đ. Phạm Văn Thuận, Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 7300 322
Trang web kichi.com.vn
Vị trí chính xác 10.957.602.999.999.900, 10.684.307.629.999.900


Địa chỉ Kichi Kichi ở đâu?

1096 Đ. Phạm Văn Thuận, Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Kichi Kichi như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Thanh Hồng, Hoà Hiệp Nam