KHU PHỐ DU LỊCH AN THƯỢNG, Bắc Mỹ Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 298 Võ Nguyên Giáp, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 109 99 83
Trang web
Vị trí chính xác 160.503.276, 10.824.849.049.999.900


Địa chỉ KHU PHỐ DU LỊCH AN THƯỢNG ở đâu?

298 Võ Nguyên Giáp, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của KHU PHỐ DU LỊCH AN THƯỢNG như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  GoTECQ Vietnam, Hoà Minh