Khu F ký túc xá Sinh viên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Hà Văn Tính, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3772 579
Trang web ktxdn.vn
Vị trí chính xác 160.684.342, 1.081.548.804


Địa chỉ Khu F ký túc xá Sinh viên ở đâu?

Hà Văn Tính, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu F ký túc xá Sinh viên như thế nào?

Thứ Ba:[05:00-23:30], Thứ Tư:[05:00-23:30], Thứ Năm:[05:00-23:30], Thứ Sáu:[05:00-23:30], Thứ Bảy:[05:00-23:30], Chủ Nhật:[05:00-23:30], Thứ Hai:[05:00-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Delistay