Khói Garden, Bình Thuận

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô49, Trần Văn Trứ, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 096 731 93 19
Trang web
Vị trí chính xác 160.564.006, 1.082.227.808


Địa chỉ Khói Garden ở đâu?

Lô49, Trần Văn Trứ, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khói Garden như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-23:00], Chủ Nhật:[10:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-22:30], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00], Thứ Sáu:[10:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Beefsteak Only, Sơn Kỳ