Khánh Uyên Hotel, Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 04 Đ. Mạc Đĩnh Chi, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66000, Việt Nam
Số điện thoại 094 114 49 49
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 119.403.866, 1.084.302.591


Hình ảnh

Xem thêm:  Thanh Truc Dalat Villa, Phường 8