Khách sạn Sammy

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 157 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3854 755
Trang web sammyhotel.com.vn
Vị trí chính xác 10.342.706.399.999.900, 10.709.399.429.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Ngôi Sao Trắng, Phường 1