Khách sạn Phước Sơn, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 6G Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 096 450 02 89
Trang web
Vị trí chính xác 11.941.001.499.999.900, 1.084.359.427


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Bạch Đằng 2, Minh Khai