Khách sạn Phong Nha

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 34 Nguyễn Tri Phương, Street, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3827 729
Trang web
Vị trí chính xác 16.464.413.999.999.900, 107.592.941


Hình ảnh

Xem thêm:  Jolia Hotel & Apartment, Bắc Mỹ Phú