Khách sạn Marigold Dalat, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 83 Đ. Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 67000, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3956 666
Trang web marigoldhotel.vn
Vị trí chính xác 119.458.068, 1.084.394.872


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ Song An 2, Di Linh