Khách Sạn Corvin, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 21 Thùy Vân, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3513 537
Trang web corvinhotel.com
Vị trí chính xác 103.301.838, 1.070.880.431


Địa chỉ Khách Sạn Corvin ở đâu?

21 Thùy Vân, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Mạng xã hội của Khách Sạn Corvin là gì?

facebook: https://www.facebook.com/hotelcorvin/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Good For You, P. Bình An