Kelvin Store

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 89 Đinh Tiên Hoàng, Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0793 666 668
Trang web kelvinstore.mov.mn
Vị trí chính xác 164.765.128, 1.075.788.795


Địa chỉ Kelvin Store ở đâu?

89 Đinh Tiên Hoàng, Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Kelvin Store như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-21:30], Thứ Ba:[08:30-21:30], Thứ Tư:[08:30-21:30], Thứ Năm:[08:30-21:30], Thứ Sáu:[08:30-21:30], Thứ Bảy:[08:30-21:30], Chủ Nhật:[08:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Áo Cưới Trần Huy, Khu phố 3