Karaoke Teddy

Thông tin chi tiết

Địa chỉ GJXV+HGG, Nguyễn Văn Tuyết, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 094 819 99 56
Trang web
Vị trí chính xác 16.548.928, 10.764.382.119.999.900


Địa chỉ Karaoke Teddy ở đâu?

GJXV+HGG, Nguyễn Văn Tuyết, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Teddy như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00], Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  TIAMO CLUB, Thủy Nguyên