Karaoke Họa Mi 5, Lái Thiêu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Đông Nhì, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 6503 579
Trang web
Vị trí chính xác 10.910.258.899.999.900, 10.670.852.099.999.900


Địa chỉ Karaoke Họa Mi 5 ở đâu?

1 Đông Nhì, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Họa Mi 5 như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-23:45], Chủ Nhật:[09:00-23:45], Thứ Hai:[09:00-23:45], Thứ Ba:[09:00-23:45], Thứ Tư:[09:00-23:45], Thứ Năm:[09:00-23:45], Thứ Sáu:[09:00-23:45]

Hình ảnh

Xem thêm:  Karaoke Avatar, Phường Nguyễn Cư Trinh