Karaoke Hải Yến, An Tịnh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2C84+P2R, QL22, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3899 567
Trang web
Vị trí chính xác 11.016.851.599.999.900, 1.064.050.204


Địa chỉ Karaoke Hải Yến ở đâu?

2C84+P2R, QL22, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Hải Yến như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-00:00], Thứ Bảy:[08:00-01:00], Chủ Nhật:[07:00-00:00], Thứ Hai:[08:00-00:00], Thứ Ba:[08:00-00:00], Thứ Tư:[08:00-01:00], Thứ Năm:[05:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Karaoke Vân Anh, An Thạnh