Kangnam Mr.Du Korean BBQ Restaurant, Đông Khê

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 22, lô 6B, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 912 99 86
Trang web
Vị trí chính xác 20.852.949, 10.670.663.019.999.900


Địa chỉ Kangnam Mr.Du Korean BBQ Restaurant ở đâu?

Số 22, lô 6B, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Kangnam Mr.Du Korean BBQ Restaurant như thế nào?

Chủ Nhật:[11:00-13:00], Thứ Hai:[11:00-13:00], Thứ Ba:[11:00-13:00], Thứ Tư:[11:00-13:00], Thứ Năm:[11:00-13:00], Thứ Sáu:[11:00-13:00], Thứ Bảy:[11:00-13:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7ab8c638a9c7:0x2a2b4714d402e3bc

Xem thêm:  GoGi House, P