Kampong Chicken House, Kim Liên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12 P.Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3234 5555
Trang web kampong.vn
Vị trí chính xác 21.007.810.499.999.900, 1.058.333.663


Địa chỉ Kampong Chicken House ở đâu?

12 P.Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Kampong Chicken House như thế nào?

Chủ Nhật:[10:30-14:30], Thứ Hai:[10:30-14:30], Thứ Ba:[10:30-14:30], Thứ Tư:[10:30-14:30], Thứ Năm:[10:30-14:30], Thứ Sáu:[10:30-14:30], Thứ Bảy:[10:30-14:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135ad82a820fb13:0x7ee86609c49b57d

Xem thêm:  Hồ Ly Động, Cát Bi