Jack Apartment, Tân Phong

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 64 Cao Triều Phát, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 809 91 91
Trang web agoda.com
Vị trí chính xác 10.732.104.999.999.900, 1.067.079.607


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Diamond Đà Lạt, Phường 1