Immigration office, Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 31 Trần Bình Trọng, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3822 460
Trang web quanlyluutru.lamdong.gov.vn
Vị trí chính xác 119.450.389, 1.084.282.444


Địa chỉ Immigration office ở đâu?

31 Trần Bình Trọng, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Immigration office như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Immigration office có website không?

quanlyluutru.lamdong.gov.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Bảo Hiểm Xã Hội Quận Dương Kinh, Dương Kinh