Huyenmay, Võ Thị Sáu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 57B Tú Xương, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 330 29 12
Trang web huyenmay.com
Vị trí chính xác 107.775.699, 106.683.685


Địa chỉ Huyenmay ở đâu?

57B Tú Xương, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Huyenmay như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Đồ Chip Ô Mây, Phường 1