Huy Thanh Jewelry

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 276 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3747 068
Trang web huythanhjewelry.vn
Vị trí chính xác 16.059.882.599.999.900, 1.082.088.205


Địa chỉ Huy Thanh Jewelry ở đâu?

276 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Huy Thanh Jewelry như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Vàng Thành Long, Cát Dài