Hướng dẫn AliDropship – nhập sản phẩm của bạn (P14)

AliDropship giúp bạn nhập sản phẩm tự động từ AliExpress. Tuy nhiên, bạn cũng có thể nhập các sản phẩm của riêng bạn vào cửa dropshipping bằng AliDropship, ngay cả khi những sản phẩm này không được bán trên AliExpress.

Lưu ý rằng các sản phẩm này sẽ không được đồng bộ hóa với AliExpress API và sẽ không được cập nhật tự động (ví dụ: số lượng hàng hóa, giá sản phẩm,..)

 • Để bắt đầu nhập sản phẩm của bạn, vào Product => Add new

Hướng dẫn AliDropship – nhập sản phẩm của bạn (P14)

 • Nhập tiêu đề và mô tả cho sản phẩm. Permalink sẽ được tạo tự động theo Tiêu đề sản phẩm của bạn.
 • Chọn danh mục cho sản phẩm tại Product Categories

Hướng dẫn AliDropship – nhập sản phẩm của bạn (P14)

Kéo xuống phần Product options  -> General

Điền vào tất cả các thông tin:

 • Currency: chọn loại tiền cho sản phẩm (loại tiền tệ mặc định của cửa hàng bạn),
 • Product price: cài đặt giá bán thông thường
 • Sale price: giá bán giảm giá của sản phẩm,
 • Quantity: tổng lượng hàng tồn kho, v.v.
 • Bạn có thể ghi một số chi tiết quan trọng vào phần ‘Notes’, và khách hàng sẽ không thể nhìn thấy phần này

Hướng dẫn AliDropship – nhập sản phẩm của bạn (P14)

Product options -> Attributes

 • Ấn Add Attribute để thêm thuộc tính cho sản phẩm

Hướng dẫn AliDropship – nhập sản phẩm của bạn (P14)

 • Ví dụ là thêm thuộc tính về màu sắc sản phẩm

Hướng dẫn AliDropship – nhập sản phẩm của bạn (P14)

 • Thêm hình ảnh và tên cho các thuộc tính của sản phẩm, nhấp vào ‘Save changes

Hướng dẫn AliDropship – nhập sản phẩm của bạn (P14)

Product options -> Variations

Vì ví dụ ở trên chỉ có một thuộc tính là ‘màu sắc’, nên mình sẽ có các biến thể sản phẩm về màu sắc.

 • Chọn ‘Add All’, plugin sẽ tự động tạo tất cả các biến thể.
Xem thêm:  Hướng dẫn AliDropship – công thức tính giá bán (P5)

Hướng dẫn AliDropship – nhập sản phẩm của bạn (P14) Hướng dẫn AliDropship – nhập sản phẩm của bạn (P14)

Nếu sản phẩm của bạn là sản phẩm đơn và nó không có bất kỳ thuộc tính và biến thể nào, hãy để trống các phần này.

Product options -> Shipping

Phần này bạn có thể xem ở mục Hướng dẫn AliDropship – cài đặt tính năng giao hàng.

Ví dụ mình đã bật tính năng vận chuyển cho từng mặt hàng trong giỏ hàng, nên mình có thể tùy chọn giao hàng cho từng sản phẩm.

Hướng dẫn AliDropship – nhập sản phẩm của bạn (P14)

Product options -> Item Specifics; Packaging:

Bạn có thể thêm một số thông tin cụ thể trong Item Specifics; Packaging, hoặc bạn cũng có thể để trống phần này.

Hướng dẫn AliDropship – nhập sản phẩm của bạn (P14) Hướng dẫn AliDropship – nhập sản phẩm của bạn (P14)

Các phần ‘Supplier’, ‘Update’ and ‘Reviews’ sẽ không bị ảnh hưởng miễn là sản phẩm của bạn không kết nối với AliExpress.

Product options -> Gallery:

Thêm hình ảnh vào bộ sưu tập của bạn.

Hướng dẫn AliDropship – nhập sản phẩm của bạn (P14)

Product options -> SEO: 

Thêm tiêu đề, mô tả và từ khóa cho sản phẩm của bạn.

Hướng dẫn AliDropship – nhập sản phẩm của bạn (P14)

Cuối cùng, thiết lập hình ảnh và Publish sản phẩm của bạn!

Hướng dẫn AliDropship – nhập sản phẩm của bạn (P14)

Nguồn: dropshippingvietnam

Tổng hợp Mã giảm giá AliDropship tại đây.

Xem thêm: Hướng dẫn AliDropship – Kết nối tài khoản Paypal (P15)

Viết một bình luận