Hướng dẫn AliDropship – Đồng hồ đếm ngược (P23)

Tiện ích bổ sung Đồng hồ đếm ngược (Countdown Timer add-on) của AliDropship cung cấp cho bạn tính năng cài đặt một giới hạn thời gian trong cửa hàng dropshipping của bạn. Điều này tạo ra một sự cấp bách và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Hướng dẫn AliDropship – Đồng hồ đếm ngược (P23)

Bạn có thể tải Addon này tại đây.

Ngoài ra, bạn có thể xem các mã giảm giá cho các Addon tại đây.

Để cài đặt tiện ích bổ sung Đồng hồ đếm ngược trong AliDropship,

 • Truy cập Plugins => Thêm mới (Add New)
 • Tải lên tệp zip bạn đã tải về sau khi mua hàng.
 • Ấn Install.

Hướng dẫn AliDropship – Đồng hồ đếm ngược (P23)

 • Kích hoạt tiện ích bổ sung và nhập license.

Hướng dẫn AliDropship – Đồng hồ đếm ngược (P23)

 • Để bật/tắt đồng hồ đếm ngược (countdown timer), hãy đi đến Cài đặt chung (General Settings)
 • Bật Enable countdown timer
 • Đồng hồ đếm ngược bao gồm 2 yếu tố: hẹn giờ và sales bar. Trong tùy chọn hiển thị, bạn có thể hiển thị cả hai cùng nhau hoặc chỉ chọn một tính năng duy nhất.
 • Bộ hẹn giờ có thể được đặt trên trang chủ, trang sản phẩm đặc biệt hoặc trang danh mục.
 • Chọn phạm vi thời gian bằng cách chỉnh sửa lại các ngày, giờ và phút.
 • Khi hết giờ, bạn có thể ẩn nó hoặc khởi động lại.

Hướng dẫn AliDropship – Đồng hồ đếm ngược (P23)

Sử dụng một loạt các tính năng được cung cấp trong tab Customize, bạn có thể:

 • Chọn 1 trong 7 mẫu đồng hồ đếm ngược
 • Thay đổi văn bản ở trên bộ đếm thời gian và sales bar
 • Chỉnh sửa số lượng sản phẩm giảm giá có sẵn và đã được bán ra
 • Chọn các màu sắc và phông chữ cho bộ đếm thời gian, sales bar, hàng hóa và ngày.
Xem thêm:  Hướng dẫn AliDropship – Addon Urgency (P20)

Hướng dẫn AliDropship – Đồng hồ đếm ngược (P23)Hướng dẫn AliDropship – Đồng hồ đếm ngược (P23)

 • Trong tab Sản phẩm bạn có thể áp dụng đồng hồ đếm ngược cho toàn bộ danh mục, tất cả các sản phẩm hay chọn một vài sản phẩm đặc biệt.

Hướng dẫn AliDropship – Đồng hồ đếm ngược (P23)

Nguồn: dropshippingvietnam

Tổng hợp Mã giảm giá AliDropship tại đây.

Viết một bình luận