Hướng dẫn AliDropship – Công thức tính giá bán

Các sản phẩm khi import từ AliExpress mặc định sẽ hiện giá gốc + giá sale (nếu có). Bạn cần thiết lập công thức để giá được điều chỉnh tự động, tùy theo mức lợi nhuận bạn mong muốn. Cụ thể như sau:
Truy cập bảng điều khiển của plugin AliDropship, chọn Settings » Pricing.

alidropship-settings-pricing-1

Pricing Markup Formula

Nếu bạn chưa biết con số bao nhiêu là phù hợp. Chọn Add Recommended để thêm công thức được đề xuất từ AliDropship. Bạn có thể sửa lại bằng cách chọn nút .

alidropship-cong-thuc-de-xuat

Có nghĩa là:

  1. Giá gốc từ 0-$1, giá bán sẽ là $7.95
  2. Giá gốc từ $1-$2, giá bán sẽ là $8.99
  3. Giá gốc từ $2-$5, giá bán sẽ là $9.95
  4. Giá gốc từ $5-$30, giá bán sẽ bằng giá gốc x2
  5. Giá gốc từ $30-$50, giá bán sẽ bằng giá gốc x1.75
  6. Giá gốc từ $50-$100, giá bán sẽ bằng giá gốc x1.5
  7. Giá gốc từ $100 trở lên, giá bán sẽ bằng giá gốc x1.35

Có thể thấy, giá gốc càng thấp, bạn sẽ có lợi nhuận càng cao. Thực tế, bạn nên chọn sản phẩm có giá gốc từ $1-$5 mà thôi. Vì giá bán ra dưới $15/sản phẩm sẽ mang lại doanh thu cao nhất. Đơn giản, nếu giá sản phẩm không quá đắt, bạn sẽ không phải suy nghĩ nhiều khi quyết định mua hàng.

Giá sản phẩm được cập nhật tự động từ AliExpress, bao gồm cả giá thường, giá sale, phần trăm sale.

Xem thêm:  Hướng dẫn AliDropship – Facebook, Twitter Authorization (P9)

aliexpress-product-1

Bạn có thể điều chỉnh mức % giảm tùy ý. Lúc này giá gốc trên cửa hàng của bạn sẽ nâng lên để đạt được % mong muốn mà giá bán vẫn không thay đổi. Chọn Discount settings trong phần chỉnh sửa công thức.

  • Có thể nhập nhiều số, cách nhau bởi dấu “,”. Sản phẩm sẽ được set giảm giá ngẫu nhiên theo các số vừa nhập.
  • Nhập số 0 để tắt tính năng sale off.

alidropship-discount-settings

Price Rounding

Đây là chức năng làm tròn giá, ví dụ $8.6 thành $9 hoặc $6.3 thành $6. Riêng tôi không bao giờ dùng tính năng này. Vì tâm lý khi mua hàng, chúng ta sẽ luôn thấy $7.95 rẻ hơn $8, dù chỉ 5 cent nhưng vẫn là rẻ hơn. Bạn nên đặt giá bán là số lẻ.

Nếu muốn phần thập phân của giá bán luôn là 1 số mặc định như 99, 98, 95, 89… Bạn nhập số mong muốn vào ô Assign cents, chọn Save Changes để lưu.

alidropship-price-rounding

Sau khi mọi thứ đã chỉnh chu, chọn Update Prices để cập nhật giá các sản phẩm trong cửa hàng theo công thức mới.

Xem thêm: Bỏ qua trang Giỏ hàng, chuyển hướng đến trang Thanh toán trong Woocommerce

Viết một bình luận