Hướng dẫn AliDropship – công thức tính giá bán (P5)

Bài tiếp theo trong loạt Series về AliDropship, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập công thức tính giá bán. Xây dựng giá bán là một trong những bước quan trọng khi làm dropshipping giúp bạn vừa có khách mua lại vừa có lãi. 

Tất cả các sản phẩm import vào trong cửa hàng của bạn từ AliExpress đều ở giá gốc. Để có được lợi nhuận, bạn cần xác định công thức tính giá bán và thiết lập mức chênh lệch/lợi nhuận.

Thiết lập công thức tính giá trong AliDropship Plugin

Bạn có thể thiết lập công thức tính giá trong Alidropship => Setting => Pricing.

Hướng dẫn AliDropship – công thức tính giá bán (P5)

Để thêm quy tắc tính giá mới:

 • Ấn vào Add new Formula.
 • Lựa chọn khoảng giá của Nhà cung cấp từ thấp (Min. Cost) đến cao (Max. Cost) (đây là giá sản phẩm được cung cấp bởi người bán trên AliExpress).
 • Gán một phép toán số học: phép cộng (+), phép nhân (x) hoặc bằng (=) và nhập giá trị (Value) của phép toán này.

Ví dụ:

 • Nếu giá của nhà cung cấp trên AliExpress là từ 3 – 5 USD.
 • Phép toán số học (Sign) là phép cộng (+)
 • Value là 5

Khi đó, khoảng giá của sản phẩm trên website của bạn sẽ là 8 – 10 USD.

Ngoài ra, nếu bạn muốn các quy tắc bổ sung cho công thức của mình, bạn có thể sử dụng tùy chọn Addtional Formula.

Các công thức có thể được áp dụng không chỉ cho tất cả các loại sản phẩm, mà còn cho một số loại nhất định: chỉ cần chọn danh mục cần thiết từ menu thả xuống (Apply to). Nhấp vào Save Changes để thêm công thức của bạn.

Hướng dẫn AliDropship – công thức tính giá bán (P5)

Bạn có thể đặt thứ tự ưu tiên cho công thức sẽ được áp dụng cho cùng một loại sản phẩm, cho một danh mục cụ thể và các sản phẩm còn lại của bạn.

Ví dụ: bạn có công thức 5 <cost <30 * 2 cho các loại “Váy” và bạn có công thức 5 <cost <30 * 1.75 cho các sản phẩm còn lại của bạn. Trong trường hợp này, bạn cần đặt công thức cho danh mục “Váy” cao hơn trong danh sách Công thức giá chỉ bằng việc Kéo và thả, sau đó Update Prices để xác nhận thay đổi.

Hướng dẫn AliDropship – công thức tính giá bán (P5)

Sau khi công thức của bạn được thêm vào, tất cả các sản phẩm mới được nhập vào cửa hàng sẽ nhận được giá theo quy tắc giá của bạn. Nếu bạn cần áp dụng các quy tắc này cho các sản phẩm đã có trên trang web của mình, hãy nhấp vào nút Update Price. Để thay đổi tất cả giá sản phẩm giống như khi nhập từ AliExpress ban đầu, nhấp vào Reset Prices.

Hướng dẫn AliDropship – công thức tính giá bán (P5)

Bạn có thể tạo bao nhiêu công thức bạn cần, sử dụng các nút x2, x3, x4 để đặt công thức nhanh và thêm công thức được đề xuất (Add Recommended) với quy tắc thiết lập công thức tính giá sẵn có. Dưới đây là một ví dụ:

Hướng dẫn AliDropship – công thức tính giá bán (P5)

Theo công thức hiển thị trên, tất cả các sản phẩm có giá trên AliExpress trong khoảng từ 1 đến 5 đô la sẽ được nhân với hai và thêm 2 đô la sẽ được thêm vào giá cuối cùng. Vì vậy, nếu bạn nhập một sản phẩm có giá 3 đô la trên AliExpress, giá sẽ được chuyển đổi thành 8 đô la (3 * 2 + 2).

Thiết lập công thức tính giá Discount trong AliDropship Plugin

Kích hoạt tùy chọn này nếu bạn muốn đặt số tiền giảm giá cho các sản phẩm của bạn.
Tùy chọn này có thể được bật trong tất cả các công thức tính giá và có thể được áp dụng cho tất cả các loại sản phẩm hoặc cho một loại cụ thể.
Nếu bạn đặt ‘0’ trong Discount setting, tất cả các khoản giảm giá sẽ bị xóa khỏi sản phẩm.

Hướng dẫn AliDropship – công thức tính giá bán (P5)

Ví dụ: Bạn có một sản phẩm ban đầu đang được giảm giá 19% trên AliExpress và bạn muốn bán sản phẩm đó với mức giảm giá 50% trên trang web của bạn.

Hướng dẫn AliDropship – công thức tính giá bán (P5)

 • Đầu tiên hãy import sản phẩm đó vào web của bạn.
 • Giả sử công thức tính giá của bạn là  $ 30,00 <cost <$ 50,00 thì cost * 1,75
 • Khi đó, giá của sản phẩm trên hiện trên web của bạn sẽ là 85,03 (48.59 * 1,75) so với giá gốc (list price) là 104.98 (85,03/(100%-19%))

Hướng dẫn AliDropship – công thức tính giá bán (P5)

 • Tiếp theo bạn truy cập vào Pricing -> Bật Discount settings -> nhập 50 vào ô Discount amount -> nhấp vào Save Changes để lưu thay đổi và Update Prices để cập nhật giá của bạn:

Hướng dẫn AliDropship – công thức tính giá bán (P5)

Hướng dẫn AliDropship – công thức tính giá bán (P5)

 • Giá bán của bạn vẫn là 85.03 nhưng với mức Discount 50%, giá gốc ban đầu của bạn sẽ tăng lên là 170.06 (85.03/50%)

Hướng dẫn AliDropship – công thức tính giá bán (P5)

Tính năng khác

Làm tròn giá

Với sự giúp đỡ của tính năng này, bạn có thể làm tròn giá của mình. Nếu tùy chọn này được kích hoạt, ví dụ, các mức giá như $ 8,53 và $ 6,47 sẽ tự động được thay đổi sau khi cập nhật giá sản phẩm thành $ 9 và $ 6 tương ứng.

Hướng dẫn AliDropship – công thức tính giá bán (P5)

Assign cent (Giá lẻ thập phân)

Bạn có thể đặt một giá trị lẻ thập phân cụ thể cho giá bán lẻ của bạn. Bạn cũng có thể đặt một số giá trị khác nhau được phân tách bằng dấu phẩy. Trong trường hợp này, plugin sẽ áp dụng các giá trị này một cách ngẫu nhiên. Giá trị này sẽ được sử dụng khi hình thành giá cuối cùng cho các mặt hàng của bạn (ví dụ: nếu bạn muốn giá thành sản phẩm của mình là XX,95, hãy thêm 95 vào Assign cents).

Hướng dẫn AliDropship – công thức tính giá bán (P5)

Bạn cần cập nhật giá sản phẩm để thực hiện làm tròn và assign cent.

Nguồn: dropshippingvietnam

Xem thêm:  Hướng dẫn AliDropship – Đồng hồ đếm ngược (P23)

Tổng hợp Mã giảm giá AliDropship tại đây.

Xem thêm: Hướng dẫn AliDropship – cập nhật sản phẩm (P6)

Viết một bình luận