Hungry Fish Home Stay, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 24 Đường An Bình, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 093 309 46 85
Trang web kenhhomestay.com
Vị trí chính xác 119.289.585, 1.084.381.643


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31711378b1ac0273:0xb0c4b9ebf8259c6

Xem thêm:  Minh Nhung Hotel, Phường 1