Hủ tiếu Mỹ Tho Thuý Loan, Phường 7

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 10 Trần Quốc Toản, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3878 416
Trang web fb.com
Vị trí chính xác 103.619.863, 1.063.621.647


Địa chỉ Hủ tiếu Mỹ Tho Thuý Loan ở đâu?

10 Trần Quốc Toản, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Hủ tiếu Mỹ Tho Thuý Loan như thế nào?

Thứ Hai:[05:00-00:00], Thứ Ba:[05:00-00:00], Thứ Tư:[05:00-00:00], Thứ Năm:[05:00-00:00], Thứ Sáu:[05:00-00:00], Thứ Bảy:[05:00-00:00], Chủ Nhật:[05:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Hải Thuỳ, Unnamed Road