Hotel thadico 3, Quận 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 2, An Khánh, Bình An, Đ. Trần Não
Số điện thoại 093 704 05 79
Trang web
Vị trí chính xác 107.975.538, 10.673.087.939.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x317527f8cbc1c2b9:0x9250f069ae498a04

Xem thêm:  Nhà Trọ Anh Kiệt - Vườn Quốc Gia Tràm Chim (Hotel Chất Lượng - Bình Dân), Tam Nông