Hotel Minh phát, Đạ Tẻh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ the provincial 4 street 30 tháng 4, Đạ Tẻh, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0784 221 588
Trang web hotell-minh-phat.business.site
Vị trí chính xác 115.050.204, 10.748.222.159.999.900


Địa chỉ Hotel Minh phát ở đâu?

the provincial 4 street 30 tháng 4, Đạ Tẻh, Lâm Đồng, Việt Nam

Hotel Minh phát có website không?

hotell-minh-phat.business.site

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Grand Jeep Đà Nẵng, Phước Mỹ