Hotel Khách Sạn Thiên Hà, Chánh Nghĩa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 58 Đường D9, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3896 868
Trang web
Vị trí chính xác 10.971.376, 10.666.398.579.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn 88Vina, Mỹ Phước