Hớt tóc Vũ Trí, Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 306/15 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 833 13 77
Trang web barbershopvutri.com
Vị trí chính xác 107.730.819, 10.668.807.179.999.900


Địa chỉ Hớt tóc Vũ Trí ở đâu?

306/15 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hớt tóc Vũ Trí như thế nào?

Thứ Ba:[08:30-19:30], Thứ Tư:[08:30-19:30], Thứ Năm:[08:30-19:30], Thứ Sáu:[08:30-19:30], Thứ Bảy:[09:00-19:30], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[08:30-19:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752f3cacad99d1:0xdb96ace0741a2d16

Xem thêm:  Cửa Hàng Cắt Tóc Akira Vang, Anh Dũng