Hongkong Center Aeon Mall Hải Phòng, số 10 Võ Nguyên Giáp

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tầng 3, Phố Ẩm Thực, TTTM Aeon Mall Hải Phòng, số 10 Võ Nguyên Giáp, Hải Phòng, 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0225 2883 636
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 208.324.182, 10.668.235.829.999.900


Địa chỉ Hongkong Center Aeon Mall Hải Phòng ở đâu?

Tầng 3, Phố Ẩm Thực, TTTM Aeon Mall Hải Phòng, số 10 Võ Nguyên Giáp, Hải Phòng, 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hongkong Center Aeon Mall Hải Phòng như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a718e0631a151:0x82a4bf031cb9766c

Xem thêm:  Quán Ăn Sa Kê, TT. Bến Lức