Hong Phat Hostel

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 37 Kiệt 48 Đ. Ngô Quyền, Street, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 090 927 77 85
Trang web
Vị trí chính xác 164.613.807, 1.075.889.014


Hình ảnh

Xem thêm:  TINH MƠ - CAFE BED 24H, Phường 9